Data uit de kerkhistorie van de Gereformeerde kerk van Marknesse.

 

 

14-10-1945

Instituering van de Gereformeerde kerk in de Noordoostpolder

 

 

20-04-1947

Bevestiging en intrede van Ds. C.G. Bos

 

 

13-03-1957

Bevestiging en intrede van Ds. J. Bomhof, tevens afscheid van Ds. C.G. Bos.

 

 

09-05-1957

Bevestiging en intrede van Ds. A.G. Versteeg.

 

 

01-06-1959

Splitsing van de Gereformeerde kerk in de Noordoostpolder in vier zelfstandige kerken,

namelijk, Creil, Emmeloord,  Marknesse en Nagele. Ds. J. Bomhof  wordt predikant van

Marknesse en Nagele, Ds. A.G. Versteeg van Creil en Emmeloord.

 

 

17-12-1963

Afscheid van Ds. J. Bomhof. Na het vertrek van Ds. J. Bomhof komt er ook een einde

aan de combinatie met Nagele.

 

 

06-12-1964

Bevestiging en intrede van Ds. J.D. Janse.

 

 

08-02-1969

Breuk in de Gereformeerde Kerk van Marknesse. Ds. J.D. Janse is met een groot deel

van de gemeente buiten het verband van de Gereformeerde Kerken gekomen.

 

 

24-01-1974

Ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw `De Kandelaar`. In de eerste jaren na de

breuk is er een combinatie geweest in het beroepingswerk met de Gereformeerde Kerk

van Blokzijl. Later is weer een combinatie aangegaan met de Gereformeerde Kerk van

Nagele.

 

 

24-04-1978

Bevestiging en intrede van Ds. C.J. Mewe.

 

 

01-08-1982

Afscheid van Ds. C.J. Mewe. Na vertrek van Ds. C.J. Mewe wordt de combinatie met de

Gereformeerde Kerk van Nagele beëindigd.

 

 

19-10-1986

Bevestiging en intrede van Ds. H.J.D. Smit.

 

 

24-04-1991

Afscheid van Ds H.J.D. Smit. Na het vertrek van Ds. H.J.D. Smit wordt er een combinatie

aangegaan met de Gereformeerde Kerk van Blokzijl.

 

 

08-02-1993

Bevestiging en intrede van Ds. A. de Graaf.

 

 

04-10-1998

Afscheid van Ds. A. de Graaf.

 

 

02-05-1999

Bevestiging en intrede van Ds. E. Rupke.

 

 

20-11-2000

Renovatie van de kerkzaal is klaar.

 

 

31-01-2004

Afscheid van Ds. E. Rupke

 

 

26-11-2004

Ingebruikname nieuwe hal met vergaderzaal en crèche.

24-06-2007 Bevestiging en intrede Ds. H.A. Speelman
01-07-2012

Afscheid van Ds. H.A. Speelman. Na vertrek van Ds. H.A. Speelman wordt de combinatie met de Gereformeerde Kerk van Nagele beeindigd.

28-10-2012 Ingebruikname nieuw orgel
   
10/11-2012 Renovatie van kerkgebouw aan buitenzijde (nieuwe gevelplaten en dak).
 

 Geschiedenis