Hal ven de kerk
Kerkzaal
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Marknesse "de Kandelaar"

 

 

Diaconie

G. Schutte
Penningmeester
 contact

C. ter Meer
Secretaris
 contact


Postadres:
Diaconie GKV Marknesse
Noordzoom 117
8316 CH Marknesse

 contact

Rekeningnummer:
Rabobank: NL69 RABO 0194 3516 02
ten name van C.H. ter MeerHome Dienst en Rooster Kerkpost Downloads Geschiedenis Contact